Hoa tiền mix 50k 100k

3.500.000

hoa tiền mix 50k 100k gồm 20 tờ tiền 100k và 20 tờ tiền 50k, gói 2 lớp giấy trang trí bằng lưới tuyết xanh

Mô tả

Hoa tiền mix 50k 100k

Hoa tiền mix 50k 100k tiêu chuẩn

Hoa tiền mix 50k 100k – tình cảm chân thành gởi người thương

Hoa tiền mix 50k 100k gồm 20 tờ tiền 100k và 20 tờ tiền 50k, gói 2 lớp giấy trang trí bằng lưới tuyết xanh

Hoa tiền mix 50k 100k
Hoa tiền mix 50k 100k

 

 

Điểm đánh giá

 

Hãy đánh giá bài viết này
[Total: 0 Average: 0]